Fullständigt avsnitt om GDPR och hantering av personuppgifter

De personuppgifter som kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt GDPR. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Finguld. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

Fingulds bolagsnamn är Pantauktioner Sverige AB (orgnummer 556449-6311) och kallas nedan för "Pantauktioner Sverige" eller "Finguld"

 
Lagring och radering

Pantauktioner Sverige lagrar uppgifterna och raderar eller anonymiserar enligt nedan:
 
Punkt 1
Inköp av guld, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078). Därefter raderas uppgifterna
 
Samtycke

Genom att godkänna dessa villkor så lämnar du ditt samtycke till att Pantauktioner Sverige AB behandlar dina personuppgifter. Du kan som kund när som helst ta tillbaka ditt samtycke om Pantauktioner Sverige AB och du inte har ingått eller genomfört några affärstransaktioner.
 
Detta gör du genom att kontakta oss på följande adress: [email protected], notera dock att om du ingått eller genomfört någon form av affärsförbindelse så gäller pkt 1, dvs samtycket kan inte återtas.
 
Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför behandlar vi dina uppgifter i syfte att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna bolags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra digitala kanaler.
 
För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment baserat på bland annat engagemang i koncernen.
 
Genom att ingå avtal med Pantauktioner Sverige AB lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till elektronisk marknadsföring av våra egna tjänster. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss.
 
Delning av uppgifter

Vid beställning av värdepåse godkänner du att Pantauktioner Sverige AB delar uppgifter med moderbolaget (AB för Varubelåning 556009-0754), franchisetagare till moderbolaget: C4 Pantbank AB (556643-1663), Västerås Pantbelåning AB (556589-9050), Helsingborgs Pantaktiebolag (556002-1569), Pantbanken Umeå AB (556221-7884), Pantbanken i Östersund AB (559028-7032), Nya Karlstad Pant & Varubelåning AB (556526-5666), Wexiö Pantbank Aktiebolag (556489-4086), och övriga dotterbolag till Aktiebolaget för Varubelåning:  Suomen Panttilaina OY (Y-Tunnus 2212393-3) och Lånekontoret AS (924 421 762).
 
 
Behandling av insamlade uppgifter

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES och av bolag som är personuppgiftsbiträden till Pantauktioner Sverige AB.
 
Rättigheter

Dataskyddslagen ger dig en rad rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter
 
Tillgång till dina uppgifter

Du kan när som helst logga in Fingulds websida för att kontrollera dina personuppgifter. Du kan också begära ut ett så kallat registerutdrag från Pantauktioner Sverige AB gällande samtlig behandling av personuppgifter. (legitimationskrav)


 
Begära rättning av uppgift

Du kan alltid logga Fingulds websida och rätta felaktiga uppgifter eller kontakta oss på: [email protected] och begära rättning.
 
Återkalla samtycke

Du kan alltid återkalla samtycke om det inte faller under punkten 1. under lagring och radering, dvs samtycket kan inte återtas.
 
Motsätta dig behandling gällande direkt marknadsföring, kontakta Finguld eller använd en avanmälningslänk.
 
Begära radering som inte faller under pkt1 där radering inte är möjlig pga. legala krav.
 
Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.
 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Moderbolaget
 AB för Varubelåning (556009–0754)

Storgatan 8
, 114 51 Stockholm.
Telefon 08-664 74 89

[email protected]