Bäst i test - Guld & försäkring .jpeg

Bäst i test - guld och försäkring

Du som kund vill självfallet sälja till de som betalar bäst för ditt guld. Det finns dock annat att tänka på innan man skickar i väg sina ägodelar via posten. Det är vad försändelsen är försäkrad till i händelse av att den försvinner i hanteringen. Här har vi gjort en ”Bäst i test” jämförelse på vad guldhandlarna försäkrar guldpåsarna till.

Uppställningen omfattar de större guldhandlarna på den svenska marknaden och här jämförs de villkor som ges till kunderna:

Företag                               Högst försäkringsvärde         

Diamantbrev                       10 000 kr (s k ”100 g kund” får brev med försäkring 50 000 kr)

Guldbrev                            10 000 kr

Finguld                               100 000 kr

Guldpost                             50 000 kr

Försäkringsinformation hämtat från respektive information på hemsida den 1 mars 2022.

I jämförelsen kan det konstateras att Finguld har den mest omfattande försäkringen och ger därför det bästa skyddet för guldpåsar med värden utöver den generella gränsen om 10 000 kr. Vissa företag, som till exempel Guldbrev hänvisar till att dela upp guldet i flera returpåsar för att på det viset undgå att skicka sitt guld oförsäkrat. Där det finns otydligheter kring försäkringens omfattning, skall du alltid kontakta företaget innan du skickar i väg dina ägodelar. Slutligt, priset är inte allt för en lyckad guldaffär.

 

Skapad 2022-03-01

Tillbaka till Guldbloggen