Så vet du att det är guld. Blandade guldföremål

Så vet du att ditt föremål är i guld

I EU är det lagkrav på att alla guldföremål över ett gram ska vara stämplade med karatstämpel och ansvarsstämpel. Leta efter en karatstämpel som anger i vilken karat guldföremålet är tillverkat i.

Trots lagkravet är det inte alltid att både karatstämpel och ansvarstämpel finns. Det finns även föremål som är stämplade med karatstämpel, ansvarsstämpel, årsstämpel och ortsstämpel. Karathalten kan skrivas ut på två olika sätt. För att exempelvis ange 18 karat så kan det antingen stå ”18K” eller ”750”. En stämpel med 750 anger andelen guld i föremålet, vilket också kallas för finhalts-stämpel.

18 karat består till 75% av guld och till 25% av någon annan metall (oftast koppar) och är den vanligaste karathalten i Sverige. Oavsett vad guldföremålet har för finhalt så är det alltid jämt utblandat med den övriga metallen. Det förekommer med andra ord inga färgskiftningar på guldföremål.

Beroende på vilken karathalt föremålet har och vad guldet är utblandat med för övrig metall, så skiftar färgen något. Höghaltigt guld som 24K och 23K är oftast gulare, då det är en hög andel guld och en mindre andel annan metall. Lägre karathalter som 14K har oftare rödare ton på guldet. Det är för att det är mindre andel guld och att det ofta är utblandat med bland annat kopparmetall.

Skapad 2020-05-21

Tillbaka till Guldbloggen